Kontaktpunkter for klubben

Spørsmål til klubben kan rettes til;

info@silsvomming.no 

 

Spørsmål til barnas svømmeskole kan rettes til;

svommeskole@silsvomming.no