idahollsten 2017-09-20 19:05:50

Søknader og datoer

Søknader og datoer  
 

Sarpsborg Idrettsråd:

Viktige datoer og tidsfrister finner du på denne linken: https://www.yourvismawebsite.com/sarpsborg-idrettsrad

Sarpsborg%20Idrettsr%E5d.PNG

 

1. mars:

SESONGLEIE

Søknadsfrist: 1.mars

Alle søknader MÅ sendes inn via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema finner du ved å bruke denne linken:

http://www.sarpsborg.com/skjemaer/#heading-h2-4

Skjemaet heter: lokaler og anlegg – søknad om sesongleie

 

 

1.april:

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE

 - grunntilskudd basert på antall aktive barn/ungdom

   NB! Alle opp t.o.m. 19 år (for 2014) – Stimuleringspott

 - støtte til idrettslagseide idrettsanlegg og lokaler

NB!! online til kommunen

Søknad om aktivitetsmidler (prosjekt/tiltak)

På eget skjema til Idrettsrådet (ikke bland dette inn i den elektroniske søknaden til kommunen)

Prioriterte områder:

• Miljøskapende arbeid

• Tiltak som kan gi gode, langsiktige ordninger/tiltak

• Rekruttere og utdanne trenere og ledere

• Integrering av b/u med innvandrerbakgrunn

• 2016 tiltak og “Folk i Form til Tusen”-tiltak  

Søknad om investeringstilskudd til nærmiljøanlegg og idrettsanlegg

Tilskudd til kulturarbeid (også idrett) for funksjonshemmede

Innmelding av kandidater til kulturprisen (også idrett)

Siste mulighet for de som ikke har søkt om treningstid i kommunale anlegg

 

25.april:

HØRINGSFRIST: KOMMUNEDELPLAN KULTUR 
(viktig at idretten syns)

1. mai:  
SØKNAD OM MOMSKOMPENSASJON FOR NYBYGG – IDRETTSANLEGG

 

August: 
MOMSKOMPENSASJON -DRIFT

15. sept 
SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER 
(prosjekt/tiltak, som 1. april)

Driftsstøtte til idrettsskoler for barn og nybegynnertiltak for ungdom

Søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg og idrettsanlegg

30. sept:
SØKNAD OM INVESTERINSGTILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG OG IDRETTSANLEGG
(som 1. april)

November: 
SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL UTSTYR
(via særforbund/NIF)

31/12 2014:
OMLEGGING TIL NYTT NASJONALT MEDLEMSREGISTER
- KlubbAdm

Fortløpende hele året…

Søknad om støtte til deltakelse på kurs/kompetansehevende tiltak. 
(til Idrettsrådet via sir@sarpsborg.com)

Oppstartsmidler til idrettsskoler for barn 
(fra Idrettskrets/Forbund)

Oppstartsmidler til idrettsskoler for ungdom 
(fra Idrettskrets/Forbund)

Følg med på www.sarpsborgidretten.com