Hovedstyret

Sarpsborg Idrettslag
Org.nummer: 975470296
Postboks 91
1701 Sarpsborg

 

Leder

Per Halvorsen

pe-hal2@online.no

Tlf. 91116254

 

Nestleder:

Petter Heide Larsen

 

Styremedlemmer:

Atle Andreassen

Reidun Grindal

Henrik Biørnstad (leder Friidrett)

Cecilie Karolin Lyngaas (leder Svømming)

Anne Marit Krosse (leder Barneidrett)

John Egil Måleng (leder Alpin)

Gudbrand Rødsrud (leder Frisport)

Anne Gudheim Haraldstad

Ferdrik Gudheim Haraldstad

 

Leder andre styrer:

Aage Rishøy (leder Tur og Lysløype)

Per Fillingsnes (leder Hyttestyret)

 

NIF pålagte funksjoner:

Kristoffer Hals (ansvarlig for Politiattester)

Kristoffer Hals (ansvarlig for Barneidrett)

 

Ansatte i Sarpsborg Allianseidrettslag:

Kristoffer Hals (organisasjonssekretær)

 

Kontaktperson dametrim 
Arnhild Bjercke
torbjerc@online.no
416 60 623

Kjellaug Halvorsen

 

Kontaktperson herretrim 
Tor Erik Johansen
margtor@online.no
92056594

 

Kontaktperson Langrenn
Bjørn Kr. Bjercke
bkbjercke@yahoo.no
90944680

 

Kontrollkomitè
Atle Andreassen
atle.andreassen@i-pack.no
905 39 799

Torbjørn Finn
torfinn.norge@yahoo.no 
924 33 183

 

Ekstern revisor
Center-Revisjon AS
jon@centerrevisjon.no
911 75 741