Utmelding av SIL

 

Når man skal melde seg ut av Sarpsborg Idrettslag (SIL) så må man gjøre 2 ting :

1. Sende en skriftlig melding (e-post) til GRUPPEN man er medlem av for å melde seg ut.

- hvis alle treningskontingenter er betalt vil du få en tilbakemelding om at utmelding er ok.

skriftlig (e-post) tilbakemelding er å regne som Kvittering for utmelding

2. Sende en skriftlig melding (e-post) til HOVEDLAGET for å melde seg ut.

- hvis medlemskontingent er betalt for inneværende sesong vil du få en tilbakemelding om at alt er ok.

skriftlig (e-post) tilbakemelding er å regne som Kvittering for utmelding

 

E-post adresse for utmelding er : utmelding@sarpsborgil.no