Dokumentarkiv

I menyen til venstre ligger malen for årsrapport for gruppene. 

admin :-) 2020-03-04 11:51:48

Ekstraordinært årsmøte 25.05.2020, Kl. 19.00 avholdes på SIL-Hytta

 

Møtet avholdes for å avklare de saker som ikke ble godkjent, gjennomført på lagets årsmøte den 3. mars 2020

Med bakgrunn i den inneværende COVID-19 situasjonen, arrangeres møtet i tråd med smittevernmyndighetenes regler. Av den årsak begrenses deltakelsen til 30 medlemmer.

Påmelding skal gjøres ved å sende en mail til  frode.cyril@icoud.com .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på denne siden, se nedenfor. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til det ekstraordinære årsmøtet! 

Med vennlig hilsen

Styret

Dokumenter for ekstraordinært årsmøte:

Innkalling: Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Sarpsborg Allianseidrettslag.pdf

Saksliste: Saksliste til ekstraordinært årsmøte i Sarpsborg allianseidrettslag 2020.pdf

Regnskap: Regnskap 2019 med noter og rapport fra kontroll kommiteen.pdf

Budsjett 2020: Budsjett 2020 til Sarpsborgil.pdf

Valg 2020: Valg 2020 Sarpsborg il.pdf

Hovedstyrets Årsrapport: Hovestyret Årsrapport 2019.pdf