Treningsgruppe; Korte løp og tekniske øvelser

Trener for tiden sammen med "Treningsgruppe 13-14 år" eller følger individuelt opplegg