Treningsgruppe; Mellom- og langdistanse

 

Treningstider sommer 2021 (tom september)

Rammeplan for fellestreninger er gjengitt i nedenstående tabell. Endringer og tilpasninger kommuniseres i egne kanaler. 

Dag Tid Sted
Tirsdag 18:15 Kalnes Friidrettsstadion
Torsdag  18:15 Varierer (etter avtale)
Lørdag 11:00 Kalnes Friidrettsstadion