Presisering av smittevernsrutiner

I denne saken lister vi de rutinene som skal gjelde i forbindelse med treninger i SIL Friidrett. I stor grad reflekterer rutinene hvordan vi har operert i noe tid nå. Når vi går inn etter høstferien, vil vi oppdatere rutinene med Sarpsborg kommune sine retningslinjer i hallene. Da vil vi også sette opp dugnadslister, slik at vaske/tørkejobben blir fordelt på flere.

2020-09-10
Henrik B.

VURDERING FØR TRENING

Syke utøvere, trenere og foresatte skal holde seg hjemme. 

LOGGING AV FREMMØTE PÅ TRENING

Trenere skal sette opp og kunne fremlegge oversikt over hvem som deltok på treningen. Oversiktene skal lagres i 10 dager.

I FORBINDELSE MED TRENINGEN

Generelt

Ved ankomst trening skal utøvere og trenere sprite hendene.

Det skal være god hånd- og hostehygiene gjennom økten.

Gjennom økten skal det tilstrebes å holde en meter avstand.

Drikkeflasker skal ikke deles.

Unngå spytting.

Snyting gjøres i papir som kastes i søpla eller i do. Hendene sprites etterpå.

Dersom noen skulle kaste opp i løpet av treningen skal området vaskes grundig.

Det skal tilstrebes at gruppene ikke er større enn 20 personer.

Sprint

Før treningssekvens med bruk av startblokker skal utøverne sprite hendene.

Etter trening skal startblokkene desinfiseres med sprit.

Høyde

Før og etter økten skal berøringspunkter på stativet og høydelist vaskes (klorinblanding).

Etter avsluttet økt skal matten tørkes av med klut (klorinblanding).

Lengde/tresteg

Før og etter bruk av rake, spade, målebånd eller lignende skal disse vaskes (klorinblanding).

Kastøvelser

Før økten skal utøvere sprite hendene.

Kastredskapen skal tørkes av (klorinblanding) før og etter trening.

I den grad det er mulig, skal ikke kastredskap deles.

SPRIT/VASKEMIDLER

Sprit, klorinblanding, svaber, vaskekluter og annet nødvendig utstyr står i utstyrshuset.