Treningsgruppe 13-14 år

 

Treningstider sommer 2021

Dag Tid Sted
Mandag 17:30 - 19:30 Kalnes friidrettsstadion
Tirsdag 17:30 - 19:30 Kalnes friidrettsstadion
Torsdag 17:30 - 19:30 Kalnes friidrettsstadion

Utøverne er nå i det som kan kalles en «begynnende spesialiseringsfase», hvor allsidighet fortsatt vil være en viktig faktor på trening. Det vil bli anledning til å spisse noe mot aktuelle øvelser. Det er lagt opp til 3-4 fellestreninger i uken avhengig av konkurransesesong