Treningsgruppe 13-14 år

 

Treningstider høst 2019 / vinter 2020

Dag

Tid

Sted

Tirsdag

17:00 - 19:00

Kalneshallen

Torsdag

17:30 - 19:00

Kalneshallen

Fredag

17:00 – 18:30

Lande skole (basistrening)

 

Utøverne er nå i det som kan kalles en «begynnende spesialiseringsfase», hvor allsidighet fortsatt vil være en viktig faktor på trening. Det vil bli anledning til å spisse noe mot aktuelle øvelser. Det er lagt opp til 3 fellestreninger i uken (tirsdag, torsdag og fredag), men motiverte utøvere har tilbud om å være med en "15+ gruppe" en ekstra dag. Dette skjer i dialog med trenerteamet.