Løp utenfor bane

Vedlagte oversikt viser løp utenfor bane som er prioritert i sesongen 2020.

Oversikten viser løp, sted, dato og hvilke aldersgrupper løpene er anbefalt for.

Oversikten viser også maksimalt dekket startavgift.

Her kommer oversikten

 Kommer

Stafetter

Vedlagte oversikt viser stafetter klubben planlegger eller vurderer å stille lag i.

Det er uttak til alle stafetter. Utøvere som er aktuelle får beskjed i god tid.

Stafetter 2020.pdf

Sist oppdatert 27.12.2019