Viktig informasjon om påmelding

INVITASJONER / STEVNER

De stevne-innbydelser vi får tilsendt legges i "Aktivitetskalenderen", og er derfor ingen komplett oversikt. Sjekk også informasjon under menyen "Terminliste", og ta gjerne en snakk med trener for hva som kan være aktuelt å være med på.


PÅMELDING

Påmelding til banestevner skjer via SIL-oppmann, ikke direkte til arrangør/i SportsAdmin. Vi ber alle overholde påmeldingsfristene, da etteranmeldinger genererer ekstra arbeid - både for oss og arrangør, og medfører ekstra startavgift. Send derfor e-post til oppmann (se under "Om oss" i menyen) minst en dag før påmeldingsfristen går ut med følgende informasjon;

  • Navn og fødselsår på utøver
  • Stevne (navn og dato)
  • Øvelser

Betaling av startkontingent utføres av klubben, ikke direkte til arrangør av hver enkelt. SIL Friidrett dekker startavgift i Friidrettskarusellen for 8-12, og opp til 2 øvelser i øvrige stevner (faktura sendes til hver utøver ved sesongslutt).

Ta gjerne kontakt med oppmann ved spørsmål :-)