Første gang på stevne?

 

 

Er det første gang du skal delta på friidrettstevne?

Her får du noen nyttige tips

FØR STEVNET

Stevneinnbydelser

En del aktuelle stevneinnbydelser blir lagt ut her på hjemmesiden. For en mer komplett oversikt henvises det til forbundets hjemmeside; www.friidrett.no  eller kretsens hjemmesider: https://www.friidrett.no/k/ostfold

(se under "Arrangement", "Terminlister" og/eller "Stevneannonser")

Spør gjerne trener om hva som kan være aktuelt å være med på.

Påmelding

Alle påmeldinger går via oppmann. Da det er en del arbeid med påmeldinger, har vi tidligere frister enn hva som er satt av arrangøren.

Husk å oppgi utøverens navn, klasse/fødselsår, øvelse(r) samt navn og dato på stevnet.

Tidsskjema o.l.

Det kan være lurt å sjekke arrangørens hjemmeside i forkant. Både tidsskjema og annen relevant informasjon legges gjerne ut en dag før selve stevnet.

PÅ STEVNET

Startnummer

En ansvarlig person (oppmann/trener) henter klubbens nummer i sekretariatet. Se etter kjente fjes og spør deg frem slik at du får utdelt ditt nummer. Nummeret festes med sikkerhetsnåler på mage/bryst.

Avkrysning

De aller fleste stevner har avkrysning. Det er noe forskjellig praksis; noen har avkrysning for alle øvelser (løp/hopp/kast), mens andre kun har for løpsøvelser. Det er derfor viktig at du sjekker alle lister som blir slått opp av arrangør.

For løpsøvelser er det avkrysning (0,5-) 1 time før øvelsestart (sjekk før avreise). Avhengig av antall deltakere i klassen blir man så plassert i forskjellige heat og møter til opprop på startstedet.

Opprop

Dette foregår på startstedet 5-10 min før øvelsen starter, og utøverne blir ropt opp i startrekkefølgen.

I hopp- og kastøvelser får dere gjerne en prøveomgang. I sprintøvelser har man tid til å stille inn startblokk (dersom man har trent på og velger å bruke denne): Dette er gjerne ikke aktuelt for de yngste årsklassene.

Dersom dere lurer på noe er det bare å spørre øvelseslederen, som i barneidrett også har en veiledende rolle. Ofte er det også andre fra klubben i nærheten.

Piggsko

Avhengig av dekket er det visse begrensninger på typer av pigger, og det er derfor lurt å sjekke dette på forhånd. For de yngste årsklassene er det oftest joggesko som gjelder.


Generelt

Husk å varme opp foran hver øvelse.

På et friidrettstevne foregår det noe "over alt" og "hele tiden". For alle som ferdes på indre bane er det derfor veldig viktig at man er påpasselig, og ikke går i veien for utøvere som konkurrerer.

Et stevne varer noen timer og uten mat og drikke duger helten ikke. Selv om det er kiosk, kan det være lurt å ha med litt ekstra hjemmefra.

 

LYKKE TIL PÅ STEVNE !