Ved bruk av mobile enheter

Bruker du en mobil enhet må du nå gå opp igjen på "de 3 strekene" og velge Meny fra nedtrekksgardinen.