Trenere 2022

 

Sportslig leder og kontakt: Bjørn Sigurd Sommerfeldt (tlf 92245315 / E-post bjornsigurdsommerfeldt@gmail.com)