Regler ved friidrettstrening på Kalnes Friidrettsstadion

I forbindelse med oppstart av organisert trening er det behov for klare regler for å redusere smitterisiko. Reglene vi skal følge har bakgrunn i NIF sine overordnede krav og NFIF sin tolkning av disse krav innenfor friidrettens område.

2020-04-14
Henrik B.

Deltakelse på trening

Frivillighet

Ingen skal føle seg presset til å delta på organisert trening hos SIL Friidrett. Hvis utøveren eller utøverens foresatte er ukomfortable med deltakelse på fellestreninger nå, er det helt greit å avstå. Vi oppfordrer da til egentrening. 

Vi har også full forståelse dersom det er trenere som ikke ønsker å gå inn i rollen nå. Det kan selvfølgelig skape kapasitetsproblemer, men dette er det klubben som skal løse. Ingen trenere skal føle seg forpliktet til å stille opp.

Helse

Kun friske utøvere og trenere kan møte på trening. Utøvere og trenere som er forkjøla eller i karantene skal ikke møte på trening. Her skal det være en streng praksis.

Påmelding/antall på trening

For Liten gruppe og Mellomgruppa vil det være påmelding til trening dagen før (innen kl. 18.00). Påmelding skal skje via Facebook. Treningen vil bli planlagt utfra status påmelding. Utøvere som ikke er påmeldt trening, har ikke anledning til å møte. Dersom det skulle være for få trenere i forhold til påmelding, og det ikke er andre som kan stille opp for å avhjelpe i en slik situasjon, vil enkelte utøvere bli bedt om å kjøre egentrening hjemme. Disse vil få beskjed på Facebook. Vi vil føre en logg, slik at dette over tid blir så rettferdig som mulig.

Gruppestørrelse

I Mellomgruppa og Liten gruppe kan en treningsgruppe bestå av maksimalt 4 utøvere og 1 voksen. 

I Stor gruppe (distansegruppa, sprintgruppa og teknisk), kan en gruppe bestå av 5 utøvere. En av utøverne skal da tildeles ansvaret for å organisere gruppen.

Avstand mellom utøvere og grupper

Innenfor en gruppe skal utøverne til enhver tid ha 2 meters avstand til øvrige utøvere. Samtidig skal de alltid være minst 10 meters avstand mellom gruppene.

Praktisering av avstand ved fremmøte / i pauser

Gruppene vil bli etablert langs banen. Den ytterste banen vil bli benyttet til dette. Liten gruppe skal etablere seg på langsiden/oppløpssiden. Distansegruppa skal etablere seg i siste sving (mot Kalneshallen), med start fra inngangen av svingen. Mellomgruppa skal etablere seg i første halvdel av første sving (mot Vestvannet), mens Sprint skal etablere seg i annen halvdel av første sving. 

For Liten gruppe vil det bli satt opp små skilt for å skille treningsgruppene (rød, grønn, blå etc.). Det vil bli markert plasser med to meters mellomrom for den enkelte utøver. Utøverne skal sette drikke, bag o.l. på markert plass og vente på nærmere beskjed om oppstart av treningen. Før trening vil utøverne få tildelt gruppefarge via Facebook.

For utøvere i Mellomgruppa og Stor gruppe legges det til grunn at utøverne sammen med trenerne klarer å etablere seg i riktige treningsgruppestørrelse og riktige avstander.

Utøverne vil være utendørs hele tiden. Utstyrshuset vil ikke bli brukt til lagring. Medbrakt utstyr må ligge i noe som beskytter mot eventuelt regn. Ved dårlig vær vil treninger i Liten gruppe normalt bli avlyst. 

Praktisering av avstand ved løp

Ved jogging skal avstandskravet ivaretas ved å spre gruppen så godt som mulig (både «i bredde og lengde»). Dersom det er mange på banen, kan gruppeansvarlige lede gruppen ut av banen og ut i terrenget.

Ved rundbaneløping der utøverne løper etter hverandre, skal avstanden mellom løpere være minimum 2 meter. Trenerne skal etablere rutiner som sikrer at utøverne ikke klumper seg sammen etter endt løp.

Ved sprintløping/drag på langsidene skal utøverne løpe i annenhver bane. Ved tribunen kan det enkelte ganger da løpe fire utøvere i bredden, mens det kan løpe tre utøvere i bredden på bortre langside.

Praktisering av avstand ved lengde/tresteg

Ved lengde-/tresteghopp skal venteplasser/køen markeres med kjegler som står 2 meter fra hverandre. Venteplassene skal være minst 2 meter fra tilløpet.

Praktisering av avstand ved kastøvelser

Ved kastøvelser skal venteplasser/køen markeres med kjegler som står 2 meter fra hverandre. Venteplassene skal være minst 2 meter fra tilløpet/kasting.

Spesielle forhold rundt de enkelte øvelsene

Sprint

Startblokker kan ikke deles. Én startblokk kan bare benyttes av én utøver samme kvelden. I utgangspunktet er startblokker derfor forbeholdt sprintutøverne i Stor gruppe. Tilgjengelige startblokker etter at deres kapasitet er dekket, kan benyttes av Mellomgruppa. Bare i spesielle tilfeller vil det bli organisert slik at Liten gruppe kan bruke startblokker.

Hekk

Dersom det benyttes hekker, skal ikke utøverne ta på hekkene. En dedikert voksenperson må bære/flytte alle hekkene. Den som gjør dette skal benytte engangshansker. Det skal derfor ikke trenes hekk uten at det er avtalt hvilken voksenperson som skal håndtere hekkene. Etter avsluttet trening skal hekkene vaskes/leveres inn til vasking.

Lengde

Som beskrevet tidligere vil venteplasser bli markert med kjegler e.l. Liten gruppe og Mellomgruppa kan legge til grunn at de alltid vil ha én lengdegrop tilgjengelig. Når Stor gruppe skal ha lengdetrening, skal dette avtales slik det unngås at alle gruppene har lengde på samme dag. Har ikke Stor gruppe bedt om tilgang til grop i god tid, må denne gruppen vike.

Kastøvelser

Det er ikke tillatt å dele kastredskap. Et kastredskap kan bare benyttes av én utøver samme kvelden. Utøverne som skal trene kast, vil derfor få utdelt et kastredskap (kule, spyd, slengball, liten ball, diskos) som ikke skal deles med andre. Utøveren som har kastet skal umiddelbart hente kastredskapet og stille seg i køen på nytt. Først når utøveren har gjort dette kan neste utøver kaste.

Som beskrevet tidligere vil venteplasser bli markert med kjegler e.l. Etter at kasttreningen er avsluttet, skal utøveren følge de rutiner som blir etablert for å levere inn kastredskapet for vasking.

Stav og høyde

Flere utøvere kan ikke benytte samme landingsmatte. Dersom flere utøvere skal trene stav/høyde samtidig, må alle ha egen presenning som kan legges på før utøveren hopper. Kravene for tilrettelegging av stav/høyde er derfor for krevende til at vi legger opp til gruppetrening i disse øvelsene. Når det gjelder høyde vil det kun bli tilrettelagt for utøvere med spesielle utviklingsmål i øvelsen. Sportslig leder avgjør hvem som får hoppe høyde og hvordan dette organiseres.

Bruk av toalett

Utøverne bør være flinke til å gå på do før man drar på trening. Toalettet bør benyttes så lite som mulig.

Vask

Vask av hendene

Dersom utøveren selv har antibac tilgjengelig hjemmefra, bør denne benyttes. Det vil også bli etablert en felles antibac-løsning på Kalnes.

Vask av utstyr

Alt kastredskap, benyttede startblokker og benyttede hekker skal vaskes etter trening. Utstyret skal vaskes av voksne. Etterhvert vil vi etablere en vaskeliste. Det vil bli etablert rutiner for hvor utøverne skal legge utstyr som skal vaskes. Ved vask skal det benyttes engangshansker eller personlige oppvaskhansker. Dersom ikke andre hjelpere/foreldre er tilgjengelige, må trenerne foreta utstyrsvasken. Utstyr må ikke bli satt inn i utstyrshuset uten at det er vasket. Klubben vil stille med vaskeutstyr og sørge for tilgang på varmt vann, vaskebaljer, klorin, hansker og vaskebørster

 

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

August
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234