grete-kb 2019-10-06 17:54:32

Velkommen til Idrettsskolen

Trykk her for PDF- versjon

Sarpsborg ILs idrettsskole arrangeres for barn i alderen 5 – 12 år (eldre barn må gjerne komme). Det legges vekt på idrettsleker og allsidig aktivitet i ulike miljøer.

Hvorfor idrettsskole?

Sarpsborg ILs idrettsskole ønsker å gi barna et allsidig tilbud slik at de får varig glede av å være i bevegelse.

Allsidig barneidrett skal forhindre at barna gir seg med idrett i tidlig alder. Vi skal forberede dem til et idrettsliv, enten som mosjonister eller som utøvere på høyere nivå.

For å oppnå dette følger vi NIFs bestemmelser om barneidrett. Det vil si at vi i korte trekk tilbyr barna et treningsopplegg som tar hensyn til barns fysiske, psykiske og sosiale utvikling.

Vårt mål er å skape et godt og variert aktivitetstilbud der barn får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, og der de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og aktiviteter i flere ulike miljø. Trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Synes du dette hørs spennende ut?

Da er det bare til å møte opp på Kurland skoles gymsal.

Vi starter opp 3. nov.-2020.

Treningstider: Hver tirsdag og vi følger skolens fridager/ferier.

Barn 5 – 7 år Kl. 17.00 - 18.00

Barn 8 –12 år Kl. 18.00 – 19.00

Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i treningstidene avhengig av antall barn.

 

For mer info, ta kontakt med:

Anne-Marit Krosse mob.: 95159618 eller mail: annemaritkrosse@gmail.com

              GLEDE   FELLESSKAP   ÆRLIGHET   HELSE

                   Velkommen til vår idrettsskole !

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket