Kontaktinformasjon Barneidretten

Leder
Ellen Marie Johansen
922 85 419

Økonomiansvarlig
Aage Gade Halvorsen
484 55 353

Adm. leder
Grete-Karin Bjørnerud
918 76 670 (grete-kb@online.no)

Aktivitetsansvarlig/ Instruktør

Hilde Townsend Grasdalen
918 83 899

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket