admin :-) 2018-09-23 18:42:18

Treningsplan

Faste treningsdager i Kjerringåsen

 • Tirsdag SL kl (17.30) 18-20.00
 • Torsdag SSL kl (17.30) 18-20.00
 • Mandag/ onsdag ekstratrening fart/ SSL (etter avtale)

Treningsplanen kan lastes ned her: Treningsplan og veiledning SIL Alpin

Hovedtrener / Sportslig leder - John Egil Måleng (95734910)

Trenerkoordinator / Leder SIL Alpin - Rolf Egil de Flon (91361382)

 

Endringer i trenere for gruppene kan komme.

 

Trenere gruppe 3

U14 og U16

Trenere gruppe 2

U10 - U12

Trenere gruppe 1

 • John Egil Måleng
 • Jon Kjellin
 • Siri Syvertsen
 • Jarek Nestorowicz

Bistand fra foresatte og andre hjelpetrenere

Det vil være noe rullering mellom gruppene når det gjelder trenere på noen treninger til det beste for å bygge kompetanse og erfaring. Tidtaking ved renn/ trening Rolf Egil, Lars og Rune L.

Mål: skiløper for livet, flest mulig lengst mulig.


 

 

 Innhold i skitrening og fordeling i treningsgrupper etter nivå og ferdighet:

 

Trenergrupper:

Gruppe 3. Aktive løpere som ønsker å beherske kjøring i løype/ renntrening i ulike SL og SSL løyper.

Krav (og vi gir råd og anbefaling) til SL og SSL ski, ved siden av ryggskinne er det krav til hjelm med hardt skall fra U 12 for SSL/ SG. Fra U14, FIS godkjent hjelm i SSL/ SG.

 • Tirsdag SL, to løypemodeller for de ulike trinn
 • Mandag/ Onsdag SG/ SSL fartslek.
 • Torsdag SSL

Gruppe 2. Litt øvede og eldre løper som har starte å kjøre på skjær.

Deltar unge løpere bare på en trening anbefales det å prioritere SSL på torsdager.

Ingen krav til skiutstyr, men vi skal gi råd og anbefaling SL og SSL ski om ønskelig. Men det er krav om ryggskinne og hjelm med hardt skall fra U 12 om en deltar på SG trening på mandager.

Gruppe 1. Nybegynner/ yngre løpere trening mellombakken. Trener for å beherske sving, stopp, enkel løype små hopp, ulike øvelser som går på balanse og rytme. Starte tilvenning til å kjøre på skjær/ rene svinger.

Ingen krav til utstyr ut over hjelm, men anbefaling om å benytte ryggskinne.

Anbefaling om staver for de over 8 år.

 

Mandager/ onsdager ekstra er trening i hovedsak for Gruppe 2 og 3, andre kan delta om de har ryggskinne og godkjent hjelm. Mandag/ onsdag trening er i tillegg til minst en annen treningsdag. Trening de dagene blir alltid annonsert på forhånd.

Hovedtrening tirsdag og torsdag, starter kl. 18-20.00, men for de mest aktive (gruppe 3) tilrettelegges det for trening fra kl 17.30. De første 30 min. brukes til å kjøre ulike øvelser på grunnteknikk/ slowdrill, som går på balanse, rytme, kanting, stavsett m.m.

Fra 18- 20.00 trening i løypemodeller, med noe vektlegging på øvelser i løype.

De litt mindre øvede i gruppe 2 følger i hovedsak treningen i løype, men vi legger inn noen øvelser med frikjøring, med det samme som vi vektlegger på den første halvtimen for de mest aktive.

Treningen/ aktiviteten vil vi forsøke å differensiere på barnas nivå, til det beste for utviklingen av gode skiferdigheter. På den måten holder vi en større gruppe samlet som er bra for det sosiale, noe som er spesielt viktig for jentene. Det sosiale skal gå foran grupper og nivåer, så snart barna kommer seg opp og ned heis og bakke på egenhånd.

 

På treningen på tirsdager SL vil vi sette to løypemodeller slik at vi kan differensiere i alder og ferdigheter.

Torsdager SSL setter vi en løype for gruppe 2 og 3, men vil tilpasser treningen med øvelser etter nivå.

Det ligger mye fin info på nett hos ulike klubber, Skiforbundet, Olymiatoppen med utviklingstrappen om fordeling på ulike grener, vektlegging på trening og frikjøring. Noe av dette har vi lagt inn i vår plan/ info for ski og trening.

Men vi kan tenke litt enkelt her og oppsettet under kan være et utgangspunkt.

 • 1/3 fri kjøring, skilek og uorganisert aktivitet på ski. (i hovedsak utenom faste treninger)
 • 1/3 organisert trening med vektlekking på grunnteknikk med øvelser på balanse, rytme, kanting, stavsett m.m. Mye av dette tas inn i løypetrening noe i frikjøring.
 • 1/3 organiseres mer mot rennspesifikk trening, trene på posisjon, linjevalg og kjøre en del på tid.

I ung alder vektlegges SSL og skilek og uorganisert aktivitet mer. Mens for de mest aktive vektlegger vi mer rennspesifikk trening. Tilvenning til SG/ fart, og ekstra samlinger med SSL. Men hovedregelen er mest mulig på ski når vi har snø i nær området, og et mål er at barna er på ski 3-4 dager i uken i sesongen.

 

Utstyrskrav og veiledning:

Krav om utstyr har vi minst mulig fokus på, men det er regler satt av Norges skiforbund og FIS (internasjonalt) som vi må følge, og det er først og fremst hjelm. Vi anbefaler at en så tidlig som mulig skaffer seg en hjelm med hard skall. Fra U12 (det året barna fyller 11 år) er det krav om hjelm med hardt skall for renn og treninger i SSL  (storslalåm) - ikke bløte ører.

Eksempel på hjelm med bløte ører                                                                                  Eksempel på hjelm med hardt skall

 

Fra barna er i klasse U14, det året de fyller 13 år, må hjelmen også ha en FIS godkjenning når en kjører SSL og SG (fart).

 

Følgende krav merking må være synlig på eller inne i hjelmen:

ASTM 2040 og EN 1077 (klasse A) Eller merke t.h, synlig på selve hjelmen.

Hjelm i SL; kan bruke hjelm med bløte ører, krav om merke EN 1077 (klasse A), de fleste hjelmer oppfyller det kravet.

8 år og yngre, 9 år, 10 år. Ingen regler, men en henstilling om å bruke ”sunn fornuft”, med utgangspunkt i U12 regler. D.v.s ikke hjelm med soft/bløte ører i SSL og SG.

Det er foresatte sitt ansvar at krav til sikkerhet som ryggskinne og godkjent hjelm etterleves.

 

Andre regler for utsyr, dette gjelder kun for treningsgruppe 3 - klasse U14 og U16 ved deltagelse i nasjonale renn.

Enkelt forklart så ligger det ikke krav om SG ski før U16, og med sunn fornuft så tilsier det at en bør henstille i SG om å benytte SG ski, eller en litt lang SSL (låne av en eldre i klubben kan gå). Ikke krav om DH (utfor) ski i U 16 her kan SG ski benyttes.

Når farten øker er det fare for skade i knær ved for korte ski med kort radius.

Reglene er like slik de har vært i mange år så 10 år gamle ski er fortsatt innenfor gjeldende krav, spesielt i SG.

Skiutstyr 8 år og yngre, 9 år, 10 år og 11-12 år: Ingen regler, men en henstilling om å bruke ”sunn fornuft”, med utgangspunkt i U14.

Anbefaling fra NSF: Bruk ett par ski i alle øvelser når ski lengden er under 130 cm.

Utøvere under 17 år bør bruke ryggbeskytter, i SIL Alpin sier vi skal bruke alltid.

 Modellen under er hentet fra NSF sin side anbefalinger og utstyr/ ski.

En klarer seg lenge med 1 par ski helt opp til 10 år om en kjører litt aktivt. Enkelte klubber og kretser er tydelige på kun et par ski opp til 10 år i trening og renn.

Eksempel på gjenbruk

Bilde her er tatt av min sønn i 2009 der han var 9 år gammel. Fartsdressen ble kjøpt brukt. Så er den brukt av hans to søsken, og er fortsatt i bruk en yngre løper i klubben 8 år etter.