admin :-) 2018-09-23 20:37:16

Info om trening - SIL Alpin

Informasjon til foreldre og foresatte i Sarpsborg Alpin. Kan også lastes ned på denne linken: Informasjon til foreldre og foresatte.pdf

SIL Alpin er drevet med innsats fra foreldrene og foresatte. Vi er avhengig av foreldres positive engasjement i klubbens aktiviteter. Her har vi satt opp noen punkter på hva vi håper du som foreldre og foresatte kan hjelpe oss med, og ansvar en har for eget barn.

Ansvar               

 • Foreldre har ansvar for å sette seg inn i hva som kreves av å ferdes sikkert i bakken, hjelm, ryggskinne for å drive alpin trening.
 • Foreldre har ansvar for eget barn under trening og renn.

Engasjement        

Delta i alpingruppens aktiviteter med positivt engasjement på barnas premisser. Her er et utklipp fra Norges Idrettforbunds veiviser som vi ønsker at klubbens foreldre skal etterleve etter beste evne:

 • Husk at ditt barn deltar for å glede seg selv – ikke deg!
 • Motiver barn til deltakelse.
 • Barn trenger voksenkontakt og setter pris på at du er sammen med dem.
 • Fortell ditt barn at aktivitet og idrett skal skje etter regler/ene og fortell dem hvordan de skal løse og takle konflikter.
 • Støtt og oppmuntre alle barna som deltar – ikke bare egne barn.
 • Være positiv i både medgang og motgang.
 • Barn lærer best gjennom praksis og eksempler. Verdsett barnas mestring. Mestringsbehovet til barna er grenseløst!
 • Respekter dommere og funksjonærer sine avgjørelser. Si fra til den det gjelder, dersom du mener andre foreldre/foresatte går over streken.
 • Ha respekt for barnas rettigheter, integritet og menneskeverd - hvert barn er unikt og fortjener din respekt.
 • Sørg for at barnet ditt har riktig og fornuftig utstyr. Vær kritisk til aktører som driver unødig kjøpepress på barna.
 • Si fra dersom du opplever mobbing og trakassering.

Trening              

For de foreldre som har lyst og evne, er vi takknemlige for følgende hjelp:

 • Rigging av treningsutstyr før og etter trening.
 • Skli løype ved behov.
 • Sørg for at barnet ditt møter i god tid til trening, evt. søk informasjon om en ikke rekker oppstarten på treningen.

Renn og samlinger             

 • Meld på eget barn til renn på minidrett (minidrett.nif.no)
 • Fint om foreldre som deltar på en samling kan hjelpe til med følgende:
  • Bistå reiseledere i praktiske oppgaver delegert fra reiseleder underveis.
  • Bistå trenerne i praktiske oppgaver underveis delegert etter evner og kompetanse.
  • Generelt bidra til at samlingen blir vellykket på alle måter.
  • Se også til at ingen av barna føler seg utenfor.
  • Det er viktig at barna har hensiktsmessig sikkerhetsutstyr i henhold til gjeldende regler. Trenerne er behjelpelige med spørsmål rundt dette.
  • Det finnes mye brukt utstyr å få tak på, både på nettet, bruktmarkeder i Oslo området,  under høsten, finn.no, facebook og internt i klubben.
  • Barna vil få mere skiglede og raskere utvikling om kantene er gode til hver trening.

Utstyr                 

Trenerne er behjelpelige med spørsmål rundt dette.

Samarbeid         

Støtt treneren og den jobben han/hun gjør. Gi ikke tekniske instruksjoner til ditt barn i trenings- eller konkurranse situasjon. Dette kan virke forstyrrende for treneren, og kan skape forvirring og usikkerhet blant utøverne.

 • Delta og bidra på foreldremøter beslutninger.
 • Delta på arrangement, renn og dugnad.
 • Hver høst har vi dugnad i bakken. Deltagelse vil også gi mulighet for å bli bedre kjent med andre foreldre.